dijous, 20 de novembre de 2014

VOCABULARI.


VOCABULARI CULTURA AUDIOVISUAL.

1. Fotoperiodisme: És la selecció d’imatges que són exposades a la premsa i s’utilitzen per donar una informació.

2.  Fotoil·lustració: Agafar una fotografia i barrejar-la amb altres elements gràfics.

3.   Enquadramen: la forma la qual s'ordenen els objectes vistos dins el quadre.

4. Reenquadrament: seleccionar una part de la realitat i composar una sèrie d’elements dintre del marc visual que veiem.

5.    Fotomuntatge: Consisteix en combinar més d'una imatge per crear-ne una nova.

6.    Camp: és el que veiem dintre de la imatge.

7.    Fora del camp: és tot allò de la fotografia que no es veu i no podem captar.

8. Pla: és tot el que veiem a la fotografia, (personatges, objectes, paisatges) . Hi ha diferents tipus:
              8.1. Pla general :és una visió global de tot.
              8.2. Pla de conjunt :hi ha més d'un element (persones).
              8.3. Pla americà: captar la figura humana des dels genolls fins al cap.
              8.4. Pla sencer: és captar la figura humana o objecte sencer.
              8.5. Pla mig: és captar a la persona u objecte per la meitat :
                          8.5.1. pla mig llarg: és la figura humana tallada per la cintura.
                          8.5.2. pla mig curt: és la figura humana tallada pel pit.
              8.6. Primer pla: és  captar una part del cos humà o un objecte
              8.7. Primeríssim primer pla: es mostrar un rostre des de la barbeta fins a la front.
              8.8. Pla de detall: Mostra la màxima expressió, apropant-se lo màxim possible.

9. Composició: Són els elements que estan dins d’una imatge. 

10.Regla de terços: Es la divisió de la imatge en nou parts iguals per facilitant-nos la    descripció de la imatge.

11.  Aire: Es la part de la fotografia on no hi ha cap element.

12. Pes visual: És concentrar tots els elements en un mateix lloc de la imatge. 

13.  Angulació: posició de la cámara respecte la imatge que vols prendre.
           13.1. Frontal: imatge presa frontalment.
           13.2. Angle ¾: imatge presa en un angle entre frontal i lateral, ¾.
           13.3. Lateral: imatge presa des d’un costat, presa lateralment.
           13.4. Picat: imatge presa de dalt a baix, sensació d’inferioritat cara algo.
           13.5. Contrapicat: imatge presa de baix a dalt. sensació de superioritat.
           13.6. Zenital: imatge presa totalment des de dalt, 100% picat.
           13.7. Nadir: imatge presa totalment des del terra, 100% contrapicat.
           13.8. Aberrant: imatge presa amb una angulació molt marcada.
           13.9. A ran: imatge presa des del terra..

14. Enfocament: ajustar el focus de l’objectiu per produir una imatge amb claritat, centrant el visor de la cámara a la imatge que es vol prendre.

15. Profunditat de camp: és l'espai que hi ha entre dos punts, pròxim i llunyà, de manera que els objectes que hi ha entre aquests dos punts queden enfocats. Els objectes que queden més propers a la càmera que el punt pròxim surten desenfocats.

16 Textura: S’entén per textura quan la llum il·lumina l’objecte de tal manera que forma unes ombres aparentant realitat i tridimensionalitat.

17. Objectiu: És un conjunt de lents convergents i divergents que formen part de l'òptica d'una càmera tant fotogràfica com de vídeo. La seva funció és rebre els feixos de llum procedents de l'objecte i modificar la seva direcció fins a crear la imatge òptica, rèplica lluminosa de l'objecte.

18. Diafragma: És una cortineta a la lent amb la qual podem controlar la quantitat de llum que es projecta a la pel·lícula, es gradua utilitzant un número anomenat f/ com mes alt sigui el número més es tancarà el diafragma i viceversa

 19. Balanç de blanc: És un ajust electrònic que aconsegueix una reproducció de color correcta sense mostrar dominants de color, que són especialment notables en els tons neutres com el blanc i els diferents tons del gris.

20. Distància focal: distancia entre les lents de l’objectiu i el punt d’enfocament aquí entren en joc diferents objectius amb diferents distancies focals.

21. Obturador: controla el pas de la llum cap a la pel·lícula, és una cortineta que normalment es troba en posició tancada, i s’obre per permetre el pas de la imatge quan s’oprimeix el disparador.

22. Sobreexposició: excessiva exposició a la llum a la imatge, la fotografia sortirà amb molta llum, cremada.

23. Subexposició: manca de llum a la imatge per tant la fotografia sortirà fosca.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada