dilluns, 29 de setembre de 2014

FUNCIONS DE LA IMATGE


FUNCIÓ INFORMATIVA O REFERENCIAL

Aquesta imatge fa una funció informativa ja que ens informa d'una prohibició.
Característiques: Connotativa ja que ens transmet algo en concret.
Senzillesa, utilitza uns elements bàsics.


 


FUNCIÓ EXPRESSIVA O EMOTIVA

Aquesta imatge te una funció expressiva o emotiva ja que ens transmet una emoció. El fotògraf ha fet servir el rencuadrament de la imatge per poder centrar-nos en el avi que esta recolzat plorant sobre el tanc.
Com a característiques hi podem destacar la Connotativa ja que la imatge ens destaca uns sentiments en concret.


FUNCIÓ POÉTICA O ESTÈTICA

 Aquesta imatge te com a funció estètica o poètica ja que busca la bellesa en la imatge.
Poriem dir que el fotògraf recrea poesia amb la imatge, fent servir un rencuadre, uns colors i unes posicions que fan que la fotografia ens transmeti una emoció.FUNCIÓ SUGESTIVA O CONNOTATIVA
  
Aquesta imatge te com a funció suggestiva o connotativa ja que te com a finalitat convèncer al receptor que compri aquest producte.Com a característica hi trobem la hipèrbole.


dissabte, 27 de setembre de 2014

ANÀLISI D'UNA IMATGE FOTOPERIODÍSTICA


El gasto en pensiones sigue batiendo récords 


La Seguridad Social destina 8.054 millones a pagar jubilaciones en septiembre, un 31.1% más.
Aquesta noticia ens parla de la pujada de les pensions a la gent gran segueixen batent records. La imatge que han posat en aquesta noticia son dos avis asseguts en una cadira de rodes dintre d’una habitació amb uns finestres gegants i mirant l’horitzó, donant a entendre que el govern esta pujant una barbaritat les pensions perque els avis del nostre país visquin com a reis. 


Jo aquesta imatge la canviaria per aquesta altre, una imatge on podem veure la realitat, una imatge on podem veure com els carrers del nostre país esta ple de gent gran dormint al carrer perquè el govern els hi treu les seves bevendes, bevendes que no poden pagar. 


Guillem Rodríguez

http://www.lavanguardia.com/economia/20140925/54415395841/gasto-pensiones-sigue-batiendo-records.html


divendres, 26 de setembre de 2014

Comentari de text

"Vivim sota una pluja ininterrompuda d'imatges; els mitjans més potents no fan sinó transformar el món en imatges i multiplicar-les a través d'una fantasmagoria de joc de miralls: imatges que en gran part tenen carència de la necesitat interna que hauria de caracteritzar a tota imatge, com una forma o com a significat, com a capacitat d'imposar-se a l'atenció, com a riquesa de significats possibles. Gran part d'aquest núvol d'imatges es dissol immediatament, com els somnis que no deixen petja en la memòria"

 

ITALO CALVINO, Sis propostes per al pròxim mil·lenni

 

Les imatges avui dia son mes importants del que ens pensem. Vivim rodejats de campanyes publicitàries que fan servir les imatges de manera ininterrompuda, de manera que la majoria de vegades fan servir les imatges amb uns dobles sentits per fer arribar un sentit que ens trastoqui i ens afecti. La utilització de la imatge ha estat des de fa molt anys una peça molt important de l’art per avui dia fan un us excessiu i fins i tot fan un mal. Per això Italo Calvino comença aquest text amb aquesta frase: "Vivim sota una pluja ininterrompuda d'imatges” amb la que indica que no ens donem compte però que tot el mon esta envoltat d’imatges amb les que ens manipulen.  

 

Guillem Rodríguez.

dimarts, 23 de setembre de 2014