dilluns, 29 de setembre de 2014

FUNCIONS DE LA IMATGE


FUNCIÓ INFORMATIVA O REFERENCIAL

Aquesta imatge fa una funció informativa ja que ens informa d'una prohibició.
Característiques: Connotativa ja que ens transmet algo en concret.
Senzillesa, utilitza uns elements bàsics.


 


FUNCIÓ EXPRESSIVA O EMOTIVA

Aquesta imatge te una funció expressiva o emotiva ja que ens transmet una emoció. El fotògraf ha fet servir el rencuadrament de la imatge per poder centrar-nos en el avi que esta recolzat plorant sobre el tanc.
Com a característiques hi podem destacar la Connotativa ja que la imatge ens destaca uns sentiments en concret.


FUNCIÓ POÉTICA O ESTÈTICA

 Aquesta imatge te com a funció estètica o poètica ja que busca la bellesa en la imatge.
Poriem dir que el fotògraf recrea poesia amb la imatge, fent servir un rencuadre, uns colors i unes posicions que fan que la fotografia ens transmeti una emoció.FUNCIÓ SUGESTIVA O CONNOTATIVA
  
Aquesta imatge te com a funció suggestiva o connotativa ja que te com a finalitat convèncer al receptor que compri aquest producte.Com a característica hi trobem la hipèrbole.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada